Praktyka

Obszary praktyki

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom działającym w różnych formach prawnych i uwarunkowaniach regulacyjnych. Posiada doświadczenie w obsłudze branży: rolno-spożywczej, budowlanej i deweloperskiej, obrotu nieruchomościami, transportowej, meblarskiej i drzewnej, turystycznej, telekomunikacyjnej i nowych technologii, mediów i reklamy, energetycznej, w tym odnawialnych źródeł energii, odzieżowej, edukacyjnej, ochrony zdrowia.

Kancelaria doradzała w sprawach z zakresu: prawa cywilnego (m.in. odszkodowawczych, konsumenckich, mieszkaniowych, spadkowych), prawa spółdzielczego, prawa upadłościowego, prawa wekslowego, prawa rodzinnego, prawa rolnego oraz prawa administracyjnego. Nadto Kancelaria reprezentowała Klientów w wielu postępowaniach sądowych, w tym egzekucyjnych.

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek, w szczególności zakładaniu spółek, zaskarżaniu uchwał, sporów między wspólnikami oraz odpowiedzialności wspólników i członków zarządu.