Orzecznictwo

Zapraszam do przeglądu aktualnego orzecznictwa SN dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu spółek. Orzeczenia są pogrupowane według podstawy odpowiedzialności (art. 299 kodeksu spółek handlowych oraz art. 116 ordynacji podatkowej). Do każdego wyroku dołączony jest zwięzły opis, odnośnik do uzasadnienia oraz hasła odzwierciedlające poruszane problemy.

W celu przejścia do wybranej grupy orzeczeń należy wybrać odpowiednią zakładkę w Podmenu.