Kancelaria

Profil Kancelarii

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach gospodarki, w tym producentom rolnym. Świadczy profesjonalną pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej. Doradza zarówno w prostych, bieżących sprawach (np. opiniowanie umów, windykacja należności), jak i w skomplikowanych projektach (np. zakładanie spółek, tworzenie grup producentów rolnych). Oprócz tego świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego (m.in. w sprawach mieszkaniowych, spadkowych, rodzinnych, konsumenckich, pracowniczych, itp.).

Celem Kancelarii jest zapewnienie skutecznej ochrony interesów Klientów. Dlatego gwarantuje świadczenie usług na najwyższym poziomie i bezwzględne zachowanie tajemnicy zawodowej. Relacje z Klientami opiera na zaufaniu, uczciwości oraz poszanowaniu norm etycznych i prawnych.

Kancelaria jest otwarta na potrzeby Klientów i oferuje elastyczne modele współpracy, oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Radca Prawny

Mecenas Tomasz Staranowicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Od 2004 r. jest wpisany na listę radców prawnych pod nr OL-1055 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Mec. Tomasz Staranowicz posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców i producentów rolnych. Doradzał małym i średnim podmiotom lokalnym (m.in. w branży rolno-spożyczej, budowlanej, transportowej, reklamowej) oraz dużym firmom krajowym z sektora energetycznego i usług finansowych. Skutecznie reprezentował Klientów w wielu sporach sądowych oraz przed organami administracji publicznej.

Mec. Tomasz Staranowicz łączy działalność zawodową z naukową. Swoje zainteresowania koncentruje na prawie cywilnym i gospodarczym. Jest autorem kilkunastu artykułów, glos i recenzji. Publikował w czołowych czasopismach naukowych (m.in. w Państwie i Prawie, Studiach Prawniczych, Kwartalniku Prawa Prywatnego, Przeglądzie Sądowym, Przeglądzie Prawa Handlowego). Jest współautorem podręcznika akademickiego “Ustrój prawny przedsiębiorców”.